Logotyp Juristbyrån Anders Palmblad

0709 41 59 10

Juristbyrån Anders Palmblad

Jag arbetar med allmänjuridik, ekonomi och förvaltning, med särskild inriktning på: 

Familjerätt

 • Testamenten och äktenskapsförord

 • Samboavtal

 • Dödsboförvaltning

 • Generationsskiften

 • Boutredningar och bouppteckningar

 • Arvskiften

 • Framtidsfullmakter

Tvistemål

 • Utredning, krav och förlikningar

 • Processer

Obeståndsrätt

 • Krav – utmätningar

 • Konkurser

Jag har också lång erfarenhet av bostadsrättsjuridik och som extern ordförande i flera bostadsrättsföreningar.  

Kontakt

Välkommen att kontakta mig om du behöver hjälp med familjerättsliga frågor eller andra juridiska frågor. 
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

Om

Jag har drivit processer för staten i allmän domstol och förvaltningsdomstol åren 1996–2011. Specialområdena för processerna har varit ansvars- och skattefrågor, men även obeståndsfrågor.
Innan dess var jag chef för skattekontoret i Strängnäs.
Jag har av domstol förordnats som boutrednings- och skiftesman, samt av försäkringsbolag blivit godkänd som ombud i rättskyddsärenden. 

Jag åtar mig också uppdrag som förvaltare efter beslut av tingsrätter.

Anders Palmblad